Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Natur- og miljøvern
Formål
Verne om naturmiljøet og bidra til en bærekraftig utnyttelse av ville vekster.
Organisasjonsnummer
996541320
Forretningsadresse
c/o Elizabeth Sørenssen
Søndre Heggum terrasse 5
3440 RØYKEN
E-post
Mobiltelefon
920 13 242