Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Natur- og miljøvern
Formål
Verne om naturmiljøet og bidra til en bærekraftig utnyttelse av ville vekster.
Organisasjonsnummer
996541320
Forretningsadresse
c/o Elizabeth Sørenssen
Søndre Heggum terrasse 5
3440 RØYKEN
E-post
Mobiltelefon
920 13 242