Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Natur- og miljøvern
Formål
Jobbe for rent vann, ren luft, ren og sunn jord/natur. Vise til gode/kloke handlingsalternativer som er bærekraftige. Informere og engasjere medlemmene til å ta vare på naturen og miljøet. Gi barn kunnskap om naturen (naturfag) og gode naturopplevelser. Barna blir glad i naturen og da vil de ha et naturlig ønske om å ta vare på den.
Organisasjonsnummer
919208759
Postadresse
Postboks 62
1371 ASKER
Forretningsadresse
c/o Bente Roestad
Bøveien 8A
1389 HEGGEDAL
E-post
Mobiltelefon
994 92 017