Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Ivareta medlemmenes felles interesser i området og søke å utvikle stedet til et trygt og godt boligmiljø. Velforeningen er ansvarlig for velveienes drift og vedlikehold og velforeningens område omfatter veiene: Prestenga, Prestengjordet, Prestengfaret og Prestenglia.
Organisasjonsnummer
916763697
Postadresse
Postboks 17
3470 SLEMMESTAD
Forretningsadresse
Prestenga
3470 SLEMMESTAD
Kontaktperson
Per Gunnar Andersen