Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Ivareta medlemmenes felles interesser i området og søke å utvikle stedet til et trygt og godt boligmiljø. Velforeningen er ansvarlig for velveienes drift og vedlikehold og velforeningens område omfatter veiene: Prestenga, Prestengjordet, Prestengfaret og Prestenglia.
Organisasjonsnummer
916763697
Postadresse
c/o Michael Link
Prestenga 28
3470 SLEMMESTAD
Hjemmeside
http://prestengavel.no