Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Drift av lekeplassen tilknyttet Nordhagen Sameie.
Organisasjonsnummer
922643792
Forretningsadresse
c/o Trygve Geicke
Sagveien 19
3430 SPIKKESTAD