Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Nærsnes Velforening skal ivareta medlemmenes fellesinteresser, blant annet ved tiltak for å bedre Nærsnesmiljøet, deltagelse i offentlig planlegging, og kan etter avtale fungere som administrativ støtte for private veilag på Nærsnes på «kjøp og salg basis».
Organisasjonsnummer
921901658
Postadresse
Postboks 33
3479 NÆRSNES
Forretningsadresse
c/o Geir C. Walaas
Skolefaret 10
3478 NÆRSNES
Kontaktperson
Geir Carsten Walaas