Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Innsamling av midler til Nærsnes kirke til vedlikehold og nyanskaffelser. Arrangere kulturkvelder og møter i kirken. Arrangere dugnad i og ved Nærsnes kirke.
Organisasjonsnummer
912517497
Forretningsadresse
c/o Egil Borlaug
Gartnerveien 36
3478 NÆRSNES
Kontaktperson
Egil Borlaug
E-post
Mobiltelefon
97583241