Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Innsamling av midler til Nærsnes kirke til vedlikehold og nyanskaffelser. Arrangere kulturkvelder og møter i kirken. Arrangere dugnad i og ved Nærsnes kirke.
Organisasjonsnummer
912517497
Forretningsadresse
c/o Egil Borlaug
Gartnerveien 36
3478 NÆRSNES
Kontaktperson
Egil Borlaug
E-post
Mobiltelefon
97583241