Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Veilag - foreningens eneste formål er vedlikehold og brøyting av felles adkomstvei til eiendommene.
Organisasjonsnummer
994828843
Postadresse
c/o Ole Tommy Meland
Muserudveien 23
3440 RØYKEN
Forretningsadresse
Muserudveien 4
3440 RØYKEN
Kontaktperson
Ole Tommy Meland
Mobiltelefon
915 20 612
Telefon
31 28 76 61