Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Kunnskapsveien Vel vil fremme medlemmenes felles interesser i området overfor offentlige instanser. Offentlige instanser kan benytte Kunnskapsveien Vel som høringsinstans i utredninger og saker som er av felles interesser for beboerne i området. Kunnskapsveien Vel vil arbeide for et godt bomiljø innen området, herunder trafikkmiljø og fellesarealer. Kunnskapsveien Vel vil også ta initiativ til arrangementer som kan bevirke at beboerne blir bedre kjent med hverandre, og på denne måten fremme et godt naboskap. Kunnskapsveien Vel kan samarbeide med andre foreninger eller institusjoner i saker av felles interesse. Kunnskapsveien Vel vil stå for vedlikehold av felles vei, vann- og avløpsanlegg og fellesarealer.
Organisasjonsnummer
817309372
Forretningsadresse
Kunnskapsveien 21
3430 SPIKKESTAD