Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse som beboere i Hyggen, og virke for stedets forskjønnelse og beboernes trivsel og sikkerhet.
Organisasjonsnummer
997127536
Postadresse
v/Anne-Lise Johansen
Haugenveien 17
3442 HYGGEN
Kontaktperson
Maria Kristina Bakken
E-post
Hjemmeside
http://www.hyggen.no
Mobiltelefon
936 36 984
Telefon
91 37 27 87