Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesse som beboere i Hyggen, og virke for stedets forskjønnelse og beboernes trivsel og sikkerhet.
Organisasjonsnummer
997127536
Postadresse
Inngjerten 9
3442 HYGGEN
Kontaktperson
Therese Nyen
E-post
Hjemmeside
http://www.hyggen.no