Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Skal forestå alle fellesanlegg i området, så som veier, parkeringsplasser, renovasjonsinnretninger, anlagte innretninger for friluftsliv, veivedlikehold, snøbrøyting og annen virksomhet i denne forbindelse som ikke tilligger andre. Skal bidra til et harmonisk hyttemiljø i gode, naturlige omgivelser og søke å utvikle tiltak for gode muligheter for friluftsliv i området og nærliggende strøk.
Organisasjonsnummer
912064972
Forretningsadresse
c/o Jon Kavli Nilsen
Bjørkeliveien 40
3430 SPIKKESTAD
E-post
Mobiltelefon
917 31 086
Telefon
31 28 34 68