Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Velforening for boliger på Heggumåsen.
Organisasjonsnummer
814818632
Forretningsadresse
c/o Camilla Landsverk
Christian Lingsoms vei 20A
3440 RØYKEN
E-post
Mobiltelefon
402 40 596