Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Åpen velforening som fungerer som et fellesorgan for saker av felles interesse for beboerne. Aktiviteter inkluderer vedlikehold av fellessområder og friareal. Turgruppe som jobber for å tilrettelegge turveier og stier i lokalområdet.
Organisasjonsnummer
913213254
Postadresse
Øvreskogen 35
3430 SPIKKESTAD
Forretningsadresse
c/o Arvid Andreas Skage
Øvreskogen 7A
3430 SPIKKESTAD
Kontaktperson
Amund Geicke