Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Foreningen skal arbeide for å fremme medlemmenes felles interesser i distriktet. Foreningen skal samarbeide med omliggende distrikters velforeninger og andre institusjoner i saker som har interesse.
Organisasjonsnummer
993794279
Forretningsadresse
c/o Morten Olav Berg
Fagertunveien 4
3477 BÅTSTØ
Kontaktperson
Morten Olav Berg
E-post
Mobiltelefon
911 03 510
Telefon
31 28 86 45