Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Foreningen skal arbeide for å fremme medlemmenes felles interesser i distriktet. Foreningen skal samarbeide med omliggende distrikters velforeninger og andre institusjoner i saker som har interesse.
Organisasjonsnummer
993794279
Forretningsadresse
c/o Morten Olav Berg
Fagertunveien 4
3477 BÅTSTØ
Kontaktperson
Morten Olav Berg
E-post
Mobiltelefon
911 03 510
Telefon
31 28 86 45