Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Lokalsamfunnsutvikling
Formål
Auke vels formål er å fremme medlemmenes interesse i Aukeområdet og virke for stedets forskjønnelse og trivsel. Auke vel opptar til behandling enhver sak som kan tjene disse formål. Auke vels styre kan samarbeide med andre velforeninger i saker av felles interesse, og kan fremme andre vel med samme formål. Auke vel er partipolitisk nøytralt.
Organisasjonsnummer
915876595
Forretningsadresse
c/o Tore Sundby
Moveien 1
3472 BØDALEN
Kontaktperson
Steinar Backe
E-post
Mobiltelefon
416 97 049