Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Kultur og kunst
Formål
Formålet er å fremme samarbeid og lokalt initiativ blant tilsluttede foreninger.
Organisasjonsnummer
916156529
Postadresse
c/o Trond Ølstad
Postboks 46
3430 SPIKKESTAD
Forretningsadresse
Bølstadveien 39
3430 SPIKKESTAD
Kontaktperson
Thomas Andre Rustad