Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Kultur og kunst
Formål
Formålet er å fremme samarbeid og lokalt initiativ blant tilsluttede foreninger.
Organisasjonsnummer
916156529
Postadresse
c/o Trond Ølstad
Postboks 46
3430 SPIKKESTAD
Forretningsadresse
Bølstadveien 39
3430 SPIKKESTAD
Kontaktperson
Thomas Andre Rustad