Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Kultur og kunst
Formål
Røyken Vokalensembles formål er å skape et godt sangmiljø, samt tilstrebe et godt musikalsk nivå. Koret skal gjennom utadrettet virksomhet være en kulturfaktor i samfunnet.
Organisasjonsnummer
994068512
Forretningsadresse
c/o Ronald Kjærsund
Godheimveien 93
3440 RØYKEN
Kontaktperson
Ronald Gilbert Kjærsund
E-post
Hjemmeside
http://roykenvokalensemble.com
Mobiltelefon
993 57 886