Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Kultur og kunst
Formål
Røyken Vokalensembles formål er å skape et godt sangmiljø, samt tilstrebe et godt musikalsk nivå. Koret skal gjennom utadrettet virksomhet være en kulturfaktor i samfunnet.
Organisasjonsnummer
994068512
Forretningsadresse
c/o Ronald Kjærsund
Godheimveien 93
3440 RØYKEN
Kontaktperson
Ronald Gilbert Kjærsund
E-post
Hjemmeside
http://roykenvokalensemble.com
Mobiltelefon
993 57 886