Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Kultur og kunst
Formål
Teatergruppe for barn og unge i Røyken Kommune.
Organisasjonsnummer
988188441
Postadresse
Postboks 73
3431 SPIKKESTAD
Forretningsadresse
Vesledamveien 7
3440 RØYKEN
Kontaktperson
Espen Olsen
E-post
Hjemmeside
http://www.royken-teatergruppe.no
Mobiltelefon
957 65 923
Telefon
31 29 69 55