Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Kultur og kunst
Formål
Skal tilegne seg bruks- og disposisjonsrett for Røyken prestegård for derigjennom å utvikle en kulturell arena til glede for innbyggere i eksisterende og ny kommune.
Organisasjonsnummer
921109415
Forretningsadresse
c/o Per Olav Berg
Gaupeveien 22
3470 SLEMMESTAD