Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Kultur og kunst
Formål
Skal tilegne seg bruks- og disposisjonsrett for Røyken prestegård for derigjennom å utvikle en kulturell arena til glede for innbyggere i eksisterende og ny kommune.
Organisasjonsnummer
921109415
Forretningsadresse
c/o Per Olav Berg
Gaupeveien 7
3470 SLEMMESTAD