Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Kultur og kunst
Formål
Formålet med Røyken Kulturforum er å fremme kulturelle aktiviteter i nærmiljøet i Røyken kommune. Røyken Kulturforum skal arrangere kulturelle aktiviteter i lokalmiljøet i Røyken kommune med vekt på aktiviteter for barn og ungdom, bidra til samarbeid mellom profesjonelle og frivillige kulturaktører og være en aktiv deltager i kulturpolitikken i regionen.
Organisasjonsnummer
913331818
Forretningsadresse
Spikkestadveien 114
3430 SPIKKESTAD
Kontaktperson
Øyvind Moen