Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Kultur og kunst
Formål
Delta i og fremme kirkesang og gudstjenesteliv i Røyken sogn og i Den Norske Kirke.
Organisasjonsnummer
920673406
Forretningsadresse
c/o Røyken kirkekontor
Gamle Drammensvei 2
3430 SPIKKESTAD