Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Kultur og kunst
Formål
Delta i og fremme kirkesang og gudstjenesteliv i Røyken sogn og i Den Norske Kirke.
Organisasjonsnummer
920673406
Forretningsadresse
c/o Røyken kirkekontor
Sogneprest Holsts vei 2
3430 SPIKKESTAD