Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Kultur og kunst
Formål
Husflid.
Organisasjonsnummer
993776572
Postadresse
c/o Unni Kolden
Bjerkelundveien 31
3440 RØYKEN
Forretningsadresse
Forpakterboligen Røyken prestegård
Prestegårdsjordet
3440 RØYKEN
E-post
Hjemmeside
http://husflid.no/lokallag
Mobiltelefon
90081264
Telefon
31 28 33 45