Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Kultur og kunst
Formål
Husflid.
Organisasjonsnummer
993776572
Postadresse
c/o Lise Marie Kristiansen
Konvallveien 21
3430 SPIKKESTAD
Forretningsadresse
Forpakterboligen Røyken prestegård
Prestegårdsjordet
3440 RØYKEN
E-post
Hjemmeside
http://husflid.no/lokallag
Mobiltelefon
90081264
Telefon
31 28 33 45