Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Kultur og kunst
Formål
Røyken musikkorps skal: ivareta og utvikle god korpsmusikk. Ivareta og utvikle korps- og organisasjonsarbeid som sosial aktivitet. Informere utad om korpsets aktiviteter. Ivareta korpsets interesser i det lokale musikk- og kulturliv. Arrangere og delta på konserter, stevner, festivaler, konkurranser og andre arrangement.
Organisasjonsnummer
894655712
Forretningsadresse
c/o Harald Haug
Hurumveien 5B
3440 RØYKEN
Kontaktperson
Bergliot Hagenlund
E-post
Mobiltelefon
99386306
Telefon
31 28 66 82