Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Kultur og kunst
Formål
Drive kunnskapsformidling om polsk kultur og språk mot barn og ungdom med polsk bakgrunn bosatt i Norge.
Organisasjonsnummer
922086583
Forretningsadresse
c/o Marta Skandsen
Lyngveien 22A
3470 SLEMMESTAD