Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Kultur og kunst
Formål
Kor bestående av 20-25 vaksne sangere (blandakor).
Organisasjonsnummer
922832560
Forretningsadresse
c/o Johan Støylen
Hagastubben 20
3478 NÆRSNES