Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Kultur og kunst
Formål
Virksomheten er rettet mot vern av kystkultur.
Organisasjonsnummer
982522838
Postadresse
Postboks 73
3479 NÆRSNES
Forretningsadresse
Nærsnestangen 12B
3478 NÆRSNES
Kontaktperson
Asgeir Kaare Svendsen
Hjemmeside
http://www.nærsneskystlag.no
Mobiltelefon
90526267