Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Kultur og kunst
Formål
Virksomheten er rettet mot vern av kystkultur.
Organisasjonsnummer
982522838
Postadresse
Postboks 73
3479 NÆRSNES
Forretningsadresse
Nærsnestangen 12B
3478 NÆRSNES
Kontaktperson
Asgeir Kaare Svendsen
Hjemmeside
http://www.nærsneskystlag.no
Mobiltelefon
90526267