Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Kultur og kunst
Formål
Skal ta i bruk lokal kunnskap og lokal gründerarbeidskraft til å gjennomføre prosjekter innenfor sosial og kulturell entreprenørskap. Skal formidle kunnskap, inspirere til endring, forsterke og forbedre lokalsamfunnet og dets identitet, tilrettelegge for lokal kunst og kultur samt engasjere barn og ungdom til aktiv deltagelse i prosjektene. Prosjektene skal inneholde et høyt innhold av frivillighet. Skal utøves i Slemmestad, Røyken Kommune.
Organisasjonsnummer
917330964
Forretningsadresse
c/o blekksprut1 AS
Nyveien 1
3470 SLEMMESTAD