Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Kultur og kunst
Formål
Konserter, opptredener, kirker, bibliotek, alderssenter og andre kulturarenaer.
Organisasjonsnummer
918164855
Forretningsadresse
c/o Jan I. Sørensen
Torsrudstubben 16
3430 SPIKKESTAD