Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Kultur og kunst
Formål
Konserter, opptredener, kirker, bibliotek, alderssenter og andre kulturarenaer.
Organisasjonsnummer
918164855
Forretningsadresse
c/o Jan I. Sørensen
Torsrudstubben 16
3430 SPIKKESTAD