Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Krisehjelp og støttearbeid
Formål
Humanitært-Lions Club.
Organisasjonsnummer
984093861
Postadresse
c/o Tron Bye
Aspelund 13
3430 SPIKKESTAD
Forretningsadresse
c/o Arild Abrahamsen
Løvliveien 4
3470 SLEMMESTAD
E-post
Mobiltelefon
97562509
Telefon
31 28 28 79
Faks
31 28 28 50