Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Internasjonale aktiviteter
Formål
Blant Lions mål er: Å skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer, å fremme en god borgerånd, å gjøre en aktiv innsats for bedre forhold i samfinnet, og hjelpe dem som er i nød.
Organisasjonsnummer
984194196
Forretningsadresse
v/ Paul Knappe
Vervenveien 3
3474 ÅROS
E-post
Mobiltelefon
90694032
Telefon
31 28 97 24