Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Internasjonale aktiviteter
Formål
Blant Lions mål er: Å skape større forståelse mellom alle mennesker og nasjoner ved å arbeide for økt innsikt i mellomfolkelige problemer, å fremme en god borgerånd, å gjøre en aktiv innsats for bedre forhold i samfinnet, og hjelpe dem som er i nød.
Organisasjonsnummer
984194196
Forretningsadresse
v/ Paul Knappe
Vervenveien 3
3474 ÅROS
E-post
Mobiltelefon
90694032
Telefon
31 28 97 24