Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Fremme sosialpedagogisk arbeid, tilrettelegge for faglig påfyll, så vel som å være en sosial arena. Samlingspunkt for sosialpedagoger, samt et sted å søke hjelp og veiledning.
Organisasjonsnummer
917247587
Forretningsadresse
c/o Hilde Maria N Dias Sørensen
Hurumveien 10
3440 RØYKEN
E-post
Hjemmeside
http://www.sosialpedagogen.no