Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Interessearbeid for likeverd og likestilling for menn og fedre. Arrangement av appeller og debattseminarer. Samfunnskontakt via á vis politikere, myndigheter og media. Informasjon om diskriminering av menn og fedre.
Organisasjonsnummer
996534081
Forretningsadresse
c/o Guttorm Grundt
Strandveien 7
3442 HYGGEN
Kontaktperson
Guttorm Grundt
E-post
Hjemmeside
http://www.mannsforum.org
Mobiltelefon
920 59 776