Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Interesseorganisasjon for hjerte- og lungesyke.
Organisasjonsnummer
993924792
Postadresse
Heimansåsen 11
3470 SLEMMESTAD
Forretningsadresse
Heimansåsen 11
3470 SLEMMESTAD
E-post
Mobiltelefon
906 73 403
Telefon
31 28 97 89