Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Ivareta hjerte -og lungesykes interesser i samfunnet.
Organisasjonsnummer
993762628
Postadresse
Postboks 51
1371 ASKER
Forretningsadresse
c/o Arne Henriksen
Sundbyveien 45
3478 NÆRSNES
E-post
Mobiltelefon
952 51 004