Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Ivareta medlemmenes interesser, arbeide for forståelse og samhold medlemmene imellom, samt løse saker av felles art, som måtte melde seg til enhver tid.
Organisasjonsnummer
911878895
Postadresse
v/Liv Marie Hansen
Kristian brenners vei 56C
3026 DRAMMEN
Forretningsadresse
Kinnartangen
3442 HYGGEN
E-post