Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Arbeide på lokalplanet for å ivareta interessene til personer med mattematikkvansker og lese- og skrivevansker gjennom hjelp til enkeltpersoner, informasjon og oppsøkende arbeid overfor offentlige myndigheter, skoler og private institusjoner i kommunen.
Organisasjonsnummer
913693825
Forretningsadresse
c/o Eva Beck
Bøveien 8A
1389 HEGGEDAL
Kontaktperson
Eva Elisabeth Beck
E-post
Hjemmeside
http://www.dysleksinorge.no/no/lokallag/nedre_buskerud/
Mobiltelefon
911 98 901