Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Interesseorganisasjoner
Formål
Arbeide på lokalplanet for å ivareta interessene til personer med mattematikkvansker og lese- og skrivevansker gjennom hjelp til enkeltpersoner, informasjon og oppsøkende arbeid overfor offentlige myndigheter, skoler og private institusjoner i kommunen.
Organisasjonsnummer
913693825
Forretningsadresse
c/o Eva Beck
Bøveien 8A
1389 HEGGEDAL
Kontaktperson
Eva Elisabeth Beck
E-post
Hjemmeside
http://www.dysleksinorge.no/no/lokallag/nedre_buskerud/
Mobiltelefon
911 98 901