Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Idrett
Formål
SPUVI er en styrkeløftklubb tilsluttet Norges Styrkeløftforbund.
Organisasjonsnummer
995772124
Postadresse

3430 SPIKKESTAD
Forretningsadresse
v/Kjell Bakken
Ovnerudveien 22
3430 SPIKKESTAD
Kontaktperson
Kjell Bakken
E-post
Hjemmeside
http://www.spuvi.no
Mobiltelefon
915 71 994
Telefon
99 46 77 92