Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Idrett
Formål
Dykkeklubb.
Organisasjonsnummer
984400357
Postadresse
Postboks 132
3441 RØYKEN
Forretningsadresse
Fagertunveien 29
3477 BÅTSTØ
E-post
Hjemmeside
http://www.rsdk.no
Mobiltelefon
48275327