Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Idrett
Formål
Seilforening tilsluttet Norges Seilforbund.
Organisasjonsnummer
991173013
Postadresse
Postboks 45
3479 NÆRSNES
Forretningsadresse
Nærsnesbukta
Røyken Seilsportanlegg
3478 NÆRSNES
Hjemmeside
http://www.rsf.no