Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Idrett
Formål
Seilforening tilsluttet Norges Seilforbund.
Organisasjonsnummer
991173013
Postadresse
Postboks 45
3479 NÆRSNES
Forretningsadresse
Nærsnesbukta
Røyken Seilsportanlegg
3478 NÆRSNES
Hjemmeside
http://www.rsf.no