Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Idrett
Formål
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idressforbund og Olympiske Komite (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Organisasjonsnummer
993566993
Postadresse
Postboks 113
3441 RØYKEN
Forretningsadresse
Røyken O-lag
3441 RØYKEN
Kontaktperson
Øyvind Hansen
E-post
Hjemmeside
http://www.roykenolag.no
Mobiltelefon
900 29 400