Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Idrett
Formål
Skytterlag.
Organisasjonsnummer
983369545
Postadresse
Postboks 205
3471 SLEMMESTAD
Forretningsadresse
Smedmyrveien
3474 ÅROS
E-post
Mobiltelefon
91601544