Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Idrett
Formål
Røyken og Hurum Håndball, RHH, er et samarbeid mellom klubbene ROS, Sætre Graabein og Slemmestad Klubben skal ha tilbud for aldersgruppen 15 til og med senior. RHH er en klubb for alle, og gjennom ett godt breddetilbud, skal vi sikre at vi også kan satse for de som ønsker det
Organisasjonsnummer
996897664
Forretningsadresse
v/ Marianne Røgeberg
Nyveien 34
3470 SLEMMESTAD
E-post
Hjemmeside
http://www.rhh.no
Mobiltelefon
47377836