Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Idrett
Formål
Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), herunder å fremme sunn idrett og et godt kameratskap. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Organisasjonsnummer
993731250
Forretningsadresse
c/o Hans Olav Damskog
Inngjerten 8
3442 HYGGEN
E-post
Hjemmeside
http://www.hyggenif.no
Mobiltelefon
93056133