Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Idrett
Formål
Idrettsforening.
Organisasjonsnummer
984132115
Forretningsadresse
Aukeveien 45
3472 BØDALEN
E-post
Hjemmeside
http://www.bodalenif.no
Mobiltelefon
95248415