Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Idrett
Formål
Idrettsforening.
Organisasjonsnummer
984132115
Forretningsadresse
Aukeveien 45
3472 BØDALEN
E-post
Hjemmeside
http://www.bodalenif.no
Mobiltelefon
95248415