Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Idrett
Formål
Fremme interessen for modell hobby, dvs. modellbiler, modellbåter, modelljernbane og modellfly o.l.
Organisasjonsnummer
994790730
Postadresse
c/o Rune Haugen
Aukeveien 81
3472 BØDALEN
Forretningsadresse
Aukeveien 81
3472 BØDALEN
E-post
Hjemmeside
http://askermodellklubb.no
Mobiltelefon
911 60 919
Telefon
95 70 50 47