Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Bolig- og lokalmiljø
Formål
Skal holde lagets private veier i forsvarlig og brukbar stand.
Organisasjonsnummer
917500525
Forretningsadresse
c/o Stein Lia
Kjøyafaret 11B
3474 ÅROS