Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Bolig- og lokalmiljø
Formål
Skal holde lagets private veier i forsvarlig og brukbar stand.
Organisasjonsnummer
917500525
Forretningsadresse
c/o Stein Lia
Fiolveien 11
3474 ÅROS