Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Bolig- og lokalmiljø
Formål
Velforening.
Organisasjonsnummer
985072035
Forretningsadresse
c/o Arild Nakken
Berjåsen 10
3440 RØYKEN
E-post
Mobiltelefon
991 02 414
Telefon
31 28 37 11