Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Bolig- og lokalmiljø
Formål
Velforening.
Organisasjonsnummer
985072035
Forretningsadresse
c/o Arild Nakken
Berjåsen 10
3440 RØYKEN
E-post
Mobiltelefon
991 02 414
Telefon
31 28 37 11