Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Bolig- og lokalmiljø
Formål
Velforening for alle husstander i Kleiverveien og Heggveien 71 og 73 i Røyken kommune.
Organisasjonsnummer
997432363
Forretningsadresse
c/o Frode Berntsen
Kleiverveien 45
3440 RØYKEN
Kontaktperson
Else Margrethe Gullberg
E-post