Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Bolig- og lokalmiljø
Formål
Velforening for alle husstander i Kjekstadmarka Delfelt B6 og B7
Organisasjonsnummer
916354541
Forretningsadresse
c/o Kristian Eide-Engdal
Vesledamstubben 4
3440 RØYKEN
Kontaktperson
Elin Irene Kristiansen