Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Bolig- og lokalmiljø
Formål
Velforening for alle husstander i Kjekstadmarka Delfelt B6 og B7
Organisasjonsnummer
916354541
Forretningsadresse
c/o Kristian Eide-Engdal
Vesledamstubben 4
3440 RØYKEN
Kontaktperson
Elin Irene Kristiansen