Opplysningene om hvert enkelt lag eller forening hentes automatisk. Foreningene må selv registrere nye lag og foreninger og melde inn endringer til Brønnøysundregistrene.
 
Her kan du registrere et nytt lag eller forening
Her kan du gjøre endringer for lag eller foreninger

Kategori
Bolig- og lokalmiljø
Formål
Huseierforening. Drift og vedlikehold av private veier og fellesarealer, lekeplasser, ballplass.
Organisasjonsnummer
983361129
Forretningsadresse
Eikestubben 7
3472 BØDALEN
Kontaktperson
Ole Martin Gustavsen
E-post
Hjemmeside
http://www.eikeleina.no