Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Bolig- og lokalmiljø
Formål
Huseierforening. Drift og vedlikehold av private veier og fellesarealer, lekeplasser, ballplass.
Organisasjonsnummer
983361129
Forretningsadresse
Eikestubben 7
3472 BØDALEN
Kontaktperson
Ole Martin Gustavsen
E-post
Hjemmeside
http://www.eikeleina.no