Opplysningene om de enkelte organisasjonene hentes automatisk. Foreningene må selv melde inn endringer til Brønnøysundregisteret.

Kategori
Barne- og ungdomsorganisasjoner
Formål
Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven. Drive speiderarbeid for barn og ungdom lokalt.
Organisasjonsnummer
993919632
Forretningsadresse
Rudsbakken 2
3430 SPIKKESTAD
Kontaktperson
Trond Willersrud
Mobiltelefon
473 14 025
Telefon
31 28 54 26